Algemene voorwaarden

Definities

PictureYourDog by Maartje: KvK: 82768102

IBAN nummer: NL 32 RABO 0113018738 t.n.v. M.H.M. Bonda

Ook aangeduid als ‘fotograaf’ en ‘opdrachtnemer’

Annuleren: beëindigen of ontbinden van een overeenkomst.

Dienst: de werkzaamheden die PictureYourDog by Maartje zal leveren.

Foto's: de door PictureYourDog by Maartje gemaakte foto's.

Opdracht: de dienst of het product dat PictureYourDog by Maartje zal leveren.

Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee PictureYourDog by Maartje een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst: de afspraak tussen opdrachtgever en PictureYourDog by Maartje over een te leveren dienst of product.

Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

Vergoeding: het overeengekomen bedrag na het aangaan van een overeenkomst, dat deopdrachtgever dient te betalen.

Werken: de door PictureYourDog by Maartje geleverde diensten, ​waaronder, doch niet uitsluitend, foto's.

 

Algemeen

 • Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en klant. Inclusief opdrachtbevestigingen, mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
 • Aan het overzicht tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Pictureyourdog by Maartje behoudt zich het recht tarieven te wijzigen en/of aan te passen.

 

Tijdsduur van de fotoshoot

 • Afhankelijk van welk pakket dat gekozen is, duurt een fotoshoot ongeveer 1 tot 2 uur, uitloop hiervan is niet uitgesloten, aangezien we met dieren werken.
 • Het welzijn van dieren staat altijd voorop. Niets gebeurt onder dwang! De fotograaf behoudt zich het recht de shoot te stoppen wanneer het stress niveau bij het dier te hoog wordt. De shoot wordt dan in overleg met de klant op een later moment, vervolgt.

 

Levering foto's gemaakt tijdens de fotoshoot

 • De fotograaf maakt een selectie van de gemaakte foto's.
 • De opdrachtgever krijgt op een afgeschermde externe website (Pixieset.com) de selectie foto's getoond, waaruit hij de hoeveelheid foto's kan kiezen passend bij het gekozen tarieven pakket. Hierna zal de fotograaf de gekozen selectie bewerken, en uiteindelijk versturen via wetransfer.com.
 • er worden geen onbewerkte foto's geleverd.

 

 • De fotograaf is niet verantwoordelijk voor kleur afwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken bij een andere leverancier geleverd dan door de fotograaf is aanbevolen. 

Betaling

 • Betaling van de fotoshoot dient via bankoverschrijving te worden voldaan nadat de opdrachtgever zijn favoriete foto’s heeft geselecteerd. De foto’s worden pas geleverd na betaling.

Klachten

 • Het is in geen geval mogelijk om geld terug te claimen. Bij ontevredenheid over het geleverde werk, zal in overleg tussen beide partijen een afspraak worden gemaakt om het gewenste doel te behalen.
 •  Klachten met betrekking tot het geleverde werk, dienen binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan PictureYourDog by Maartje te zijn gemeld. 

 

Auteursrechten & publicatie van fotografische werken

 •  Opdrachtgever ontvangt de gekozen werken van PictureYourDog by Maartje op groot formaat (zonder logo) en klein formaat (met logo). De foto’s met logo mogen gedeeld worden met anderen, bijvoorbeeld via social media. De foto’s zonder logo mogen in geen enkel geval gedeeld worden met anderen. Deze foto’s zijn enkel bedoeld om af te drukken of voor ander privégebruik.
 • Het is in geen geval toegestaan om foto’s zelf te bewerken. Dat wil zeggen, doch niet uitsluitend, het bijsnijden, logo verwijderen, filter toepassen of elke andere vorm van bewerking.
 • Alle gemaakte foto’s blijven te allen tijde eigendom van PictureYourDog by Maartje. Bij het aangaan van een overeenkomst met PictureYourDog by Maartje worden geen auteursrechten gekocht.
 • Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan PictureYourDog by Maartje ten behoeve van het gebruik van werken voor fotowedstrijden, publicaties en andere commerciële en non-commerciële doeleinden.
 •  PictureYourDog by Maartje is vrij om gemaakte werken te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website, porfolio, social media, drukwerk en demonstratiemateriaal. Indien opdrachtgever hier bezwaar tegen heeft, dient dit schriftelijk gemeld te worden.
 • PictureYourDog by Maartje behoudt zich het recht alle gemaakte werken te verkopen, verveelvoudigen en publiceren voor commerciële en non-commerciële doeleinden. PictureYourDog by Maartje zal hierbij opdrachtgever, indien mogelijk, op de hoogte stellen.
 • Gebruik van fotografische werken van PictureYourDog by Maartje zonder overleg, wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Verdere stappen zullen worden ondernomen indien dit gebeurt.

 

Vertrouwelijk

 • Alle persoonsgegevens die opdrachtgever verstrekt aan PictureYourDog by Maartje, worden vertrouwelijk behandeld en zullen enkel in handen van PictureYourDog by Maartje zijn.  

 

Annulering

 • Afhankelijk van weersomstandigheden dan wel overmacht kan de fotoshoot door de fotograaf geannuleerd worden, een nieuwe afspraak wordt dan in overleg gepland met de opdrachtgever.
 • Fotoshoot dient minimaal 24 uur van te voren worden geannuleerd door de opdrachtgever, binnen de 24 uur wordt er 50% van het afgesproken tarief in rekening gebracht door de fotograaf. Uitgezonderd omstandigheden vanuit overmacht. 

 

Aansprakelijkheid

 

 • Tijdens een fotoshoot of workshop bent u zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade aan uzelf, uw eigendommen en anderen. PictureYourDog by Maartje is in geen geval aansprakelijk voor schade.
 • Deelname aan een fotoshoot of workshop is volledig op eigen risico.